Bakker Betonwaren

Al meer dan 25 jaar specialist op begraafplaats, park en tuin.

Grafkelders

Bakker Betonwaren verzorgd het leveren en plaatsen van grafkelders.

Er zijn verschillende redenen waarom u kiest voor begraven in een grafkelder. Bijvoorbeeld vanuit ethisch standpunt of in verband met uw geloofsovertuiging. Bovendien biedt een grafkelder steun aan het vaak zware monument dat bovengronds geplaatst wordt. Een grafkelder wordt altijd met respect voor de begraafplaats en nabestaanden geplaatst en afgewerkt.

U kunt als begraafplaats kiezen voor algemene graven vanwege hygiëne of efficiëntie. Misschien heeft u problemen met grondwater en zoekt u hiervoor een oplossing.

Dankzij onze jaren lange ervaring op de begraafplaats, nauwe samenwerking met diverse plaatsingsbedrijven en de inmiddels diverse grafkeldersystemen bieden wij altijd een passende oplossing.

Alle grafkelders kunnen optioneel van binnen worden gewit of betegeld. Onderin de kelder kan wit carrare grind en balkjes, waarop de kelder rust, worden aangebracht.

 

Bekijk hieronder onze diverse systemen en neem contact met ons op voor een, altijd vrijblijvend, passend aanbod.